Ngày thành lập Đài PT&TH Thanh Hóa - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Ngày thành lập Đài PT&TH Thanh Hóa

Đăng lúc: 05:56:36 21/06/2014 (GMT+7)

Ngày 26 tháng 9 năm 1956 : Đài Truyền thanh Thanh Hoá được thành lập. 
 
Ngày 19/9/1977 : Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Đài Phát thanh Thanh Hoá được thành lập,  do UBND tỉnh trực tiếp quản lý.
 
Ngày 12/3/1979 : Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ra Quyết định số 230TC/UBTH thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá.
 
Ngày 2/9/1978 : Đài phát thử nghiệm chương trình truyền hình đầu tiên.
 
Ngày 21/01/2009 :  Đưa tín hiệu chương trình truyền hình lên Vệ tinh Vinasat I
 
Tháng 2/2009 : Đưa sóng truyền hình  vào phát số mặt đất của VTC.
 
Ngày14/7/2009  Đưa tín hiệu chương trình Phát thanh lên Vinasat 1.
 
Đài PT-TH Thanh Hoá có 2 đơn vị trực thuộc là : Trung tâm dịch vụ kỹ thuật PT-TH Thanh Hoá và Trường Trung cấp nghề PT-TH Thanh Hoá.